Fokko Timersma en Hinke Posthuma

Datum:
27 Maart 2011 - 27 Mei 2011

Galerie Doornik&Schelfhout heeft het genoegen u uit te nodigen voor een kleurrijke voorjaars expositie met nieuw werk van Fokko Timersma en Hinke Posthuma. Twee schilders die mekaar goed aanvullen in een expositie ruimte. Temeer omdat ze beiden blijk geven van een sensibele en poetische blik op het leven en dit weten vast te leggen op technisch hoogstaande wijze in olieverf schilderijen dan wel pastel. Daarbij is hun invals hoek verrassend en oorspronkelijk.

De expositie wordt feestelijk geopend op zondag 27 maart om 16:00 in aanwezigheid van de kunstenaars.

Het openingswoord zal worden verricht door oud-wethouder van de stad Groningen, Klaas Swaak